Türkiye ve Yunanistan arasında, 30 Ocak 1923’te imzalanan sözleşme uyarınca gerçekleştirilen nüfus mübadelesinin anıları, 98. yılında tazeliğini koruyor.Yaklaşık bir asır önce yaşanan göçle ana vatana dönen mübadillerin pek